Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

Εθνική νομοθεσία και φορολογία

Διάρκεια: 1 ώρα

Έκβαση εκμάθησης: Πριν το τέλος αυτού του μαθήματος, οι σπουδαστές θα γνωρίζουν βασικά στοιχεία της Ελληνικής Εθνικής Νομοθεσίας και Φορολογίας, σχετικά με τη σύσταση νέας επιχείρησης στην Ελλάδα.

 

 

Γνώση Δεξιότητες
Εθνική Νομοθεσία επιχειρήσεων στην Ελλάδα Σύνταξη λογιστικών εγγράφων
Γενικό φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα Έλεγχος λειτουργικών κανόνων των εταιρειών
Σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα Λογιστική εκπαίδευση

 

Προσωπική Ιστορία

Hammad (σελ.56-57): Ο Hammad γεννήθηκε στο Πακιστάν, το 1981. Εξαιτίας της ασταθούς κατάστασης και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην περιοχή, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα, το 1996. Προσπάθησε να διαχειριστεί μόνος του όλα τα φορολογικά ζητήματα. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης, σήμερα χρωστά μεγάλο ποσό στα Εθνικά ταμεία της χώρας με αποτέλεσμα να καταβάλει χρηματικές δόσεις του οφειλόμενου ποσού.

 

→ Ο Hammad δεν είχε ούτε επιχειρηματικό πλάνο αλλά ούτε και στρατηγική, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή φόρων. Προτείνει σε όλους τους νέους επιχειρηματίες να συμβουλεύονται επαγγελματίες οικονομικούς συμβούλους.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη για την εκπαίδευση.