Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT3-A1. Τι είναι η κοινωνική επιχείρηση;

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 15′

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές έννοιες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι η κοινωνική επιχείρηση και να μάθουμε αυτήν την εναλλακτική η οποία είναι ολοένα και περισσότερο παρούσα καθημερινά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Εταιρεία είναι μία ομάδα ανθρώπων και πηγών που αναζητούν να επιτύχουν οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας. Πρέπει να αναζητά κέρδος και να επιτύχει μια σειρά στόχους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν ανάμεσα στον ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα προκειμένου να ισορροπήσουν δραστηριότητες οι οποίες παρέχουν οικονομικά οφέλη με κοινωνικούς στόχους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα επί του θέματος εδώ: https://www.investopedia.com/terms/s/social-enterprise.asp

Η Ευρωπαική Επιτροπή έχει επίσης τον ορισμό της: στην κοινωνική επιχείρηση, η κοινωνική αποστολή είναι πιο σημαντική από το κέρδος ή την κατανομή μερίσματος. Και Και τοποθετεί τρια χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε μια κοινωνική επιχείρηση.

  • Αυτούς για τους οποίους η αντικειμενικότητα του κοινού καλού είναι η κινητοποίηση για την εμπορική δραστηριότητα.
  • Αυτοί που κυρίως επενδύουν εκ νέου τα κέρδη τους στο επίτευγμα του κοινωνικού αντικειμένου.
  • Αυτοί των οποίων η μέθοδος της οργάνωσης και το σύστημα ιδιοκτησίας αντανακλάται στην επιχειρηματική αποστολή χρησιμοποιώντας δημοκρατικές και συμμετοχικές αρχές αλλά και εστιάζοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη.

ΚΑΝΕΤΕ

Τώρα, σας προσκαλούμε να σκεφτείτε το σκοπό των κοινωνικών επιχειρήσεων. Καταγράψτε 3 στόχους που νομίζετε οτι θα ταίριαζαν σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Μαθαίνω

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

Παρότι σε προηγουμενες ενότητες έχοχυμε ήδη σημειώσει τα χαρακτηριστικά των συνηθισμενων επιχειρησεων και κοινωνικών επιχειρήσεων, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε ένα πινακάκι για να δείτε ξεκάθαρα τις διαφορές ανάμεσα στις δύο εταιρείες:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Θα επιλύσει κοινωνικό πρόβλημα. Εστιάζει στην παραγωγική αξία και στο οικονομικό κέρδος.
Συνδυάζει επιχειρηματικά εργαλεία και στρατηγικές με κοινωνικές αξίες.