Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT4-A1. Τι είναι η εμπορική δραστηριότητα

Topic
Materials

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 20’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα μάθετε τι είναι το marketing και η εμπορική στρατηγική και ποιος είναι ο σύνδεσμος με τη Βιομηχανία μόδας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

Μία εμπορική στρατηγική είναι η εφαρμογή συντονισμένων πόρων μάρκετινγκ και πωλήσεων που στοχεύουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που μια εταιρεία θέτει για την ίδια. Η εμπορική στρατηγική καθορίζεται στην ανάλυση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της εταιρείας και μιας μελέτης για το περιβάλλον της.

Η εταιρεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη και μόνιμη προσοχή στη θέση της στην αγορά, όσον αφορά στην τοποθεσία, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα. Πράγματι, πρέπει να βελτιστοποιήσει την τιμολογιακή της πολιτική και να βελτιώσει τις σχέσεις που διατηρεί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η επιχειρηματική στρατηγική μιας εταιρείας βασίζεται σε τέσσερις αρχές:

  •  Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος
  •  Ο καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων
  •  Η επεξεργασία ενός συνδυασμού μάρκετινγκ που συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες ενέργειες μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιμή, Προώθηση, Τόπος)
  • Παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων

Αλλά τι είναι το μάρκετινγκ; Ο όρος “μάρκετινγκ” μπορεί να έχει πολλές έννοιες, αλλά γενικά περιγράφεται ως “η διαδικασία διαχείρισης που είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με κερδοφόρο τρόπο”, σύμφωνα με το Chartered Institute of Marketing (CIM) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

“Η διαδικασία τόνωσης του ενδιαφέροντος των υπαρχόντων και δυνητικών πελατών σε προϊόντα ή και υπηρεσίες”.
Η οικοδόμηση μιας εικόνας μάρκας και η επιτυχία της οργάνωσης κάποιου εξαρτάται επομένως από το μάρκετινγκ. Η καλή στρατηγική μάρκετινγκ σάς επιτρέπει να προωθείτε και να διαδίδετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σας. Η επένδυση στο μάρκετινγκ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να κάνετε τους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να πουλήσουν τα προϊόντα σας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο.