Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT5-A1. Τι είναι η διαχείριση κινδύνου; Γιατί είναι σημαντικό να το συμπεριλάβετε στη δραστηριότητά σας

Topic
Materials

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 30’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα μάθετε τι είναι η διαχείριση κινδύνου και γιατί είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου στη δραστηριότητά σας. Η διαχείριση κινδύνων αναφέρεται στην πρακτική της ταυτοποίησης πιθανών κινδύνων εκ των προτέρων, της ανάλυσής τους και της λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου. Κάθε επιχείρηση και οργανισμός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απροσδόκητων, επιβλαβών συμβάντων που μπορεί να κοστίσουν τα χρήματα της εταιρείας ή να την προκαλέσουν να κλείσει οριστικά. Η διαχείριση κινδύνων επιτρέπει στους οργανισμούς να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν και να μην χάνουν επιπλέον χρήματα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

Για να το απλοποιήσουμε, η διαχείριση κινδύνων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την κατανόηση και διαχείριση των μεμονωμένων γεγονότων κινδύνου και του συνολικού κινδύνου. Ο σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της επιτυχίας ελαχιστοποιώντας τις απειλές και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες. Όλα τα έργα είναι κάπως επικίνδυνα επειδή είναι μοναδικά, περιορισμένα, βάσει υποθέσεων, που εκτελούνται από ανθρώπους και υπόκεινται σε εξωτερικές επιρροές. Οι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων είτε θετικά είτε αρνητικά.

5 βήματα για να κατανοήσετε και να δημιουργήσετε τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων:

Βήμα 1: Προσδιορίστε τον κίνδυνο. Εσείς και η ομάδα σας πρέπει να αναγνωρίσετε και να περιγράψετε τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο σας. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος αρχίζετε να προετοιμάζετε το Μητρώο Κινδύνου Έργου.

Βήμα 2: Αναλύστε τον κίνδυνο Μόλις εντοπιστούν οι κίνδυνοι, προσδιορίζετε την πιθανή συνέπεια κάθε κινδύνου. Αναπτύσσετε την κατανόηση της φύσης του κινδύνου και της δυνατότητάς του να επηρεάσει τους στόχους του έργου. Αυτές οι πληροφορίες πηγαίνουν επίσης στο Μητρώο Κινδύνου Έργου.

Βήμα 3: Αξιολογήστε ή βαθμολογήστε τον κίνδυνο. Αξιολογείτε ή βαθμολογείτε τον κίνδυνο καθορίζοντας τον συνδυασμό πιθανότητας και συνέπειας. Λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με το εάν ο κίνδυνος είναι αποδεκτός ή εάν πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Βήμα 4: Αντιμετωπίστε τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος αξιολογείτε τους υψηλότερους βαθμούς κινδύνου και αναπτύσσετε ένα σχέδιο για την επίλυση του πιθανού προβλήματος.

Βήμα 5: Παρακολούθηση και επανεξέταση του κινδύνου. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος λαμβάνετε το μητρώο κινδύνου του έργου σας και το χρησιμοποιείτε για να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για επικίνδυνη κατάσταση