Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

Εθνική νομοθεσία και φορολογία

Lesson
Materials

Διάρκεια: 1 ώρα

Έκβαση εκμάθησης: Πριν το τέλος αυτού του μαθήματος, οι σπουδαστές θα γνωρίζουν βασικά στοιχεία της Ελληνικής Εθνικής Νομοθεσίας και Φορολογίας, σχετικά με τη σύσταση νέας επιχείρησης στην Ελλάδα.

 

 

Γνώση Δεξιότητες
Εθνική Νομοθεσία επιχειρήσεων στην Ελλάδα Σύνταξη λογιστικών εγγράφων
Γενικό φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα Έλεγχος λειτουργικών κανόνων των εταιρειών
Σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα Λογιστική εκπαίδευση

 

Προσωπική Ιστορία

Hammad (σελ.56-57): Ο Hammad γεννήθηκε στο Πακιστάν, το 1981. Εξαιτίας της ασταθούς κατάστασης και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην περιοχή, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα, το 1996. Προσπάθησε να διαχειριστεί μόνος του όλα τα φορολογικά ζητήματα. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης, σήμερα χρωστά μεγάλο ποσό στα Εθνικά ταμεία της χώρας με αποτέλεσμα να καταβάλει χρηματικές δόσεις του οφειλόμενου ποσού.

 

→ Ο Hammad δεν είχε ούτε επιχειρηματικό πλάνο αλλά ούτε και στρατηγική, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή φόρων. Προτείνει σε όλους τους νέους επιχειρηματίες να συμβουλεύονται επαγγελματίες οικονομικούς συμβούλους.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη για την εκπαίδευση.

 

 

Ιστοσελίδες:

Τα είδη των εταιρειών στην Ελλάδα. Διαφορές και οφέλη:

Εταιρική φορολογία στην Ελλάδα:

30 πιο σημαντικές αλλαγές στη φορολογία το 2020, στην Ελλάδα:

Είδη εταιρειών στην Ελλάδα, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και η φορολογία τους στην Ελληνική Οικονομία.

Φορολογικοί δείκτες 2019 για φορολογικές δηλώσεις 2020:

Μικρές επιχειρήσεις και πληρωμή Εφορίας: