Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

KOYIZ – Ανάλυση συνεργατών και δικτύωση

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις: