Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ΚΟΥΙΖ- Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις: