Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

KOYIZ – Επιχείριση στην ΕΕ

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις: