Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT10-A1. Κοινωνικές δεξιότητες

Topic
Materials

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 60’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη συνέχεια, θα δουλέψουμε σε διαφορετικές έννοιες για να καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, γιατί είναι απαραίτητες για τις εταιρείες, ποιες είναι οι πιο σημαντικές για επιχειρηματικότητα. Τέλος, θα αναγνωρίσουμε ποιες κοινωνικές δεξιότητες διαθέτουμε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΕΤΕ

Για να ξεκινήσετε, παρακαλώ πρώτα κάντε μια άσκηση για να σκεφτείτε πάνω στην έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων¨. Πως θα ορίζατε την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων? Τι σημαίνει για σας?

ΜΑΘΑΙΝΩ

Αφού σκεφτείτε τι καταλαβαίνουμε με τον όρο κοινωνικές δεξιότητες, διαβάστε την ακόλουθη ερμηνεία:

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκείνα τα γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά ενός ατόμου που του/της επιτρέπουν να αλληλεπιδράσει με άλλους αποτελεσματικά, και αυτό μπορεί να έχει προέκταση σε τομείς όπως η δουλειά ή η επιχείρηση.

Οι κοινωνικές δεξιότητες( ο Αγγλοσαξωνικός όρος) ή διαπροσωπικές δεξιότητες( όλα συνώνυμα) μπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασμός των κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των χαρακτηριστικών του ίδιου του ατόμου και μετριούνται με την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία και την σχέση με τους άλλους.

Οι τεχνικές δεξιότητες είναι εκείνες που αποκτώνται με έναν επίσημο τρόπο στο σχολείο, στο ίδρυμα και στην ανώτερη εκπαίδευση, και έχουν να κάνουν με απαιτούμενα, γνώσεις και δεξιότητες, που είναι και τα δύο τεχνικά και επίσημα, και μπορούν να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι τεχνικές δεξιότητες είναι εκείνες που μας βοηθούν να ειδικευτούμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα με έναν επαγγελματικό τρόπο, που αποκτώνται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκείνες που μαθαίνονται σε ένα συνεχιζόμενο τρόπο στην προσωπική μας ανάπτυξη και μας εξυπηρετούν στο να αναπτυχθούμε στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα της ζωής μας. Μπορούμε να μάθουμε τις τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Όλοι οι τύποι δεξιοτήτων είναι σημαντικοί και απαραίτητοι ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Στη συνέχεια, θέλουμε να περιγράψουμε σύντομα πώς αποκτάται και μαθαίνεται μια δεξιότητα.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ:

Η εκμάθηση δεξιότητας έχει συνήθως 4 φάσεις:

  1. Ασυνείδητη ανικανότητα: δε γνωρίζουμε οτι δεν έχουμε μια δεξιότητα.
  2. Συνειδητή ανικανότητα: γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε δεξιότητα, γνωρίζουμε την «έλλειψη» μας.
  3. Συνειδητός ανταγωνισμός: Αποφάσισα ότι θέλω να αποκτήσω αυτήν την ικανότητα. Λαμβάνω την εκπαίδευση για να μπορώ να το τελειοποιήσω. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να σκεφτώ τι κάνω ανά πάσα στιγμή.
  4. Ασυνείδητος ανταγωνισμός: Έχουμε αποκτήσει ικανοποιητικά αυτήν την ικανότητα, στην πραγματικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στο μυαλό μας που την αναπτύσσουμε και την εφαρμόζουμε χωρίς καν να το σκεφτούμε.

Εν ολίγοις, οι διαπροσωπικές δεξιότητες μας βοηθούν να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους ανθρώπους

ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Όταν δε γνωρίζω τι ξέρω επειδή το έχω αυτοματοποιήσει, πρέπει να γνωρίζω οτι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που πρέπει να μάθω.

Πρέπει να ξέρουμε οτι μπορούμε να βελτιωθούμε, οτι μπορούμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και οτι μπορούμε να μας επαναφέρουμε ξανά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Οι εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες που ταιριάζουν στο προφίλ και την ταυτότητα αυτής της εταιρείας, αλλά μπορούμε να βρούμε ένα κοινό προφίλ επιθυμητών κοινωνικών δεξιοτήτων σε έναν υποψήφιο για εργασία. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές στα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι εταιρείες. Είναι όλο και πιο κοινό να βρίσκεις εργαστήριαή έργα που θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητες αυτές.

1. Καλή επικοινωνία
2. Αποτελεσματική οργάνωση
3. Ομαδική εργασία
4. Κριτική σκέψη
5. Παραγωγικότητα
6. Δημιουργικότητα
7. Προσαρμοστικότητα
8. Εταιρική κουλτούρα
9. Διαχείριση άγχους
10. Επίλυση διενέξεων

Αυτά τα δύο άρθρα που μιλούν για τη σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων κατά την αναζήτηση εργασίας, και ποια είναι αυτά που αναζητούν οι εταιρείες όταν προσλαμβάνουν κάποιον (ώστε να μπορείτε να συμπληρώσετε τη λίστα που έχουμε προτείνει).

https://www.careerbuilder.com/advice/what-are-soft-job-skills-and-why-are-they-important

https://choosework.ssa.gov/blog/2019-06-18-whats-so-important-about-soft-skills

ΚΑΝΤΕ την ακόλουθη άσκηση

ΜΑΘΑΙΝΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ         

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε τις κοινωνικές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Επίσης, εάν έχουμε μια επιχειρηματική ιδέα, μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες. Κάθε άτομο είναι μοναδικό, όπως και οι ικανότητές μας. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τον στόχο και την επιχειρηματική μας ιδέα. Πολλοί επιχειρηματίες έχουν ορισμένα κοινά ειδικά χαρακτηριστικά:

Αυτές είναι απαραίτητες δεξιότητες εάν θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας. Πρέπει να είστε δημιουργικοί και να μην φοβάστε τους κινδύνους (καινοτομία, μάθηση συνεχώς, μην φοβάστε την αποτυχία κ.λπ.). Αυτοί είναι απαραίτητοι παράγοντες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε είδους αλλαγής. Οι δικές σας εμπειρίες θα καθορίσουν επίσης τον τύπο του επιχειρηματία σας και θα πρέπει να προσαρμόσετε τις δεξιότητές σας στις διαφορετικές καταστάσεις και τους πελάτες στην επιχείρησή σας.

ΚΑΝΤΕ
Σκεφτείτε τις δικές μας κοινωνικές δεξιότητες και πώς μας βοηθούν στην καθημερινή σας ζωή. Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσετε για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας; Προετοιμάστε έναν χάρτη μυαλού ή σχεδιάστε αυτές τις δεξιότητες (είναι καλύτερα να έχετε τη λίστα με οπτικό τρόπο).

Υπολογιστής, χαρτί, πολύχρωμα μολύβια