Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT2-A1. Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο;

Topic
Materials

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 20’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθετε τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο και γιατί είναι απαραίτητο όταν ξεκινάτε την επιχείρησή σας.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι έγγραφο αναφοράς προτού ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, το οποίο θα βοηθήσει μελλοντικούς επενδυτές να αποκτήσουν σαφή εικόνα του σχεδίου δράσης σας.

Το κύριο αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές. Εξαιτίας του συγκεκριμένου εγγράφου, θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους. Το επίτευγμά του είναι ένα ουσιαστικό βήμα για κάθε επιχειρηματία. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να συντίθεται από μια οικονομική μελέτη έτσι ώστε να υποστηρίζει την ίδεα σας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα ουσιώδες εργαλείο που κάθε νεοσύστατη επιχείρηση χρειάζεται να έχει. Συνήθως, οι τράπεζες και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες χρειάζονται ένα ποιοτικό επιχειρηματικό σχέδιο προτού επενδύσουν σε μια επιχείρηση.

Παρότι μπορεί να λειτουργήσει και δίχως αυτό, η δημιουργία μιας επιχείρησης δίχως επιχειρηματικό σχέδιο, δεν είναι καλή ιδέα.

Μάλιστα, πολύ λίγες εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν δίχως αυτό. Η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου είναι μια ευκαιρία να σκεφτείτε τις ιδέες σας, να χτίσετε την επιχείρησή σας και να την αναπτύξετε με έναν πιο ασφαλή τρόπο.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο κανονικά περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη περίληψη, μια οικονομική και χρηματοοικονομική μελέτη του έργου.

Η εμπεριστατωμένη περίληψη συνοψίζει το επιχειρηματικό σχέδιο, παρουσιάζει τα θεμελιώδη σημεία και κλειδιά του έργου σας. Αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε σύντομα από τι αποτελείται το σχέδιο σας.

Η οικονομική μελέτη του έργου:

Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός του είναι να παρουσιάσει το νέο ξεκίνημα του έργου και να δικαιολογήσει τη συνοχή του: έρευνα αγοράς στρατηγική marketing, στρατηγική πωλήσεων, ομάδα κλπ

-Η χρηματοοικονομική μελέτη του έργου: Πρόκειται για χρηματοοικονομικό αντίγραφο της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά σημέια και αριθμούς.