Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

ENT3-A3. Κυκλική οικονομία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 15’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτήν τη δραστηριότητα θα μάθετε σχετικά με την κυκλική οικονομία και ορισμένα παραδείγματα εταιρειών που βασίζονται σε αυτήν.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια κυκλική οικονομία (συχνά αναφέρεται απλώς ως «κυκλικότητα» [1]) είναι ένα οικονομικό σύστημα που στοχεύει στην εξάλειψη σπατάλης και τη συνεχή χρήση των πόρων. Τα κυκλικά συστήματα χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποίηση, κοινή χρήση, επισκευή, ανακαίνιση, ανακατασκευή και ανακύκλωση για τη δημιουργία ενός συστήματος κλειστού βρόχου, ελαχιστοποιώντας τη χρήση εισροών πόρων και τη δημιουργία αποβλήτων, ρύπανσης και εκπομπών άνθρακα Από την άλλη πλευρά, η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγή και κατανάλωση που συνεπάγεται ότι η κατανάλωση βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση, στην προσπάθεια ενοικίασης, διανομής, επισκευής, ανανέωσης… διαφορετικών υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν συχνότερα, προσπαθώντας να προκαλέσει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υπερβολική χρήση πραγμάτων που φθείρονται ή που θεωρούμε ότι φθείρεται.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy

Δείτε αυτό το βίντεο προκειμένου να καταλάβετε καλύτερα τι είναι η Κυκλική Οικονομία, από την Ellen McArthur foundation: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI (3’48 λεπτά).

Τόσο η κοινωνική οικονομία όσο και η κυκλική οικονομία είναι δύο πτυχές που είναι αλληλένδετες και ένας από τους στόχους που έχουν είναι να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό αγαθό που υπερβαίνει τον συμβατισμό. Για αυτόν τον λόγο, η αποστολή του φεμινισμού προωθείται συχνά και γίνεται ορατή στην κοινωνική οικονομία και στην κυκλική οικονομία, ως τρόπος να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι γυναίκες ως κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικής αλλαγής και ως άγκυρες προτεραιότητας στην παγκόσμια οικονομία, αναγνωρίζοντας η δουλειά που κάνουν συχνά δεν εκτιμάται, γίνεται με μη αμειβόμενο τρόπο ή πληρώνεται με μαύρο χρήμα ή χαμηλόμισθα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σύνηθες να ακούμε τη Φεμινιστική Οικονομία να μιλά για το ότι ενδιαφέρεται να δείξει την ανισότητα στις διαστάσεις της οικονομίας ανάλογα με το φύλο.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=URLP6a6a_wA&feature=youtu.be

ΚΑΝΕΤΕ

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη δραστηριότητα, απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση: Για εσάς ποιά είναι η σύνδεση μεταξύ γένους, κοινωνικών εταιρειών και οικονομικής ανάπτυξης;