Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

FAS1-A1. Ανακύκλωση ή Επαναχρησιμοποίηση;

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 15’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθ’ όλη την ανάπτυξη αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα εισαχθείτε στον περιβαλλοντικό κόσμο, ειδικά για να μάθετε πώς να διαφοροποιείτε σωστά τις έννοιες της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Εκτελέστε

Μετά, θα εργαστείτε στις έννοιες της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, αλλά πριν ξεκινήσετε θέλουμε να σκεφτείτε και να αναλογιστείτε αυτές τις έννοιες. Γι’ αυτό σας ζητάμε πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε, τι καταλαβαίνετε όταν λέμε ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, μιλώντας για τις διαφορές μεταξύ των δυο διαδικασιών, και δημιουργώντας τους δικούς σας ορισμούς.

Μάθετε

Τώρα που έχετε σκεφτεί τον δικό σας ορισμό, θέλουμε να σας δείξουμε διαφορετικούς ορισμούς των εννοιών:

Σύμφωνα με το λεξικό Collins:

  • Επαναχρησιμοποίηση: Το να χρησιμοποιείς κάτι ξανά, είτε στη προηγούμενη του λειτουργία είτε για άλλους λόγους.
  • Ανακύκλωση: 1. Να περάσει ξανά ( η ουσία) μέσω ενός συστήματος για περαιτέρω θεραπεία ή χρήση. 2. Να ανακτηθεί (συσκευασία ή προϊόντα με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή) για περαιτέρω χρήση. 3. Να καθιερωθεί ένας διαφορετικό κύκλος διεργασιών ή συμβάντων σε (ένα μηχάνημα, σύστημα κ.α) 4. Να επαναληφθεί (μια σειρά από λειτουργίες).

Aν και αυτοί οι ορισμοί είναι τεχνικοί και αντικειμενικοί, σας προτείνουμε να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα με σκοπό να ερευνήστε λίγο βαθύτερα τις έννοιες.

https://harmonia.la/activismo/cual_es_la_diferencia_entre_reciclar_y_reutilizar

https://www.evolverecycling.com/reuse-vs-recycle.aspx

Επιπλέον, σας αφήνουμε ακόμα μια ανάγνωση που μπορεί να είναι ενδιαφέρον ώστε να συνεχίσετε να εμβαθύνετε με διαφορετικούς όρους σχετικούς με την ανακύκλωση.

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/diccionario-reciclaje-que-diferencia-reciclar-reutilizar_201907315d41865e0cf2ba8e051c211a.htmlhttps://www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics