Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

FAS4-A1. Υλικά

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 30’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η έννοια των «υλικών» είναι κάτι που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πραγμάτων. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη δραστηριότητα ο στόχος μας είναι να είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε αυτόν τον όρο με τον πιο αντικειμενικό τρόπο, δίνοντας προσοχή σε διαφορετικά κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε και να ταξινομήσουμε τα υλικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΛΙΚΟ;

Όπως εξηγείται στην εισαγωγή αυτής της ενότητας, ο όρος υλικό είναι κάπως αφηρημένο, λόγω του μεγάλου αριθμού και της ποικιλίας αντικειμένων που μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία υλικών.

Το υλικό νοείται ως εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να μετασχηματιστούν ή να ομαδοποιηθούν σε ένα σύνολο. Αυτά μπορεί να είναι απτά, εικονικά ή αφηρημένα.

Το υλικό της λέξης έχει διαφορετικούς ορισμούς ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο ονομάζεται. Μπορούμε να βρούμε ορισμούς στο πεδίο της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της χημείας, της μηχανικής… ακόμη και μέσα στο σκάκι. Οι διαφορές και οι ταξινομήσεις που μπορούν να γίνουν σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, είναι ένας πραγματικά τεράστιος αριθμός. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό εξετάζοντας την προέλευση, την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά (μερικές μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές), την κατανάλωση και τη φθορά κ.λπ.

Σύμφωνα με την προέλευση:
Μπορούμε να βρούμε φυσικά υλικά, τα οποία κατανοούμε ως εκείνα που βρίσκονται άμεσα στη φύση. για παράδειγμα, σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να βρούμε ξύλο, βαμβάκι, άνθρακα… Αυτά που έχουν ληφθεί από φυσικά υλικά μέσω χημικών και φυσικών διεργασιών θεωρούνται τεχνητά υλικά. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε διαφορετικές ιδιότητες των υλικών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Φυσικοχημική Μηχανική Tεχνολογική Αισθητήρια Οικολογική
Ειδική θερμότητα Ηλεκτρική αγωγιμότητα Θερμική αγωγιμότητα Μαγνητισμός Οπτικές ιδιότητες Ειδικό βάρος Θερμική διαστολή Σημείο πήξης Σημείο βρασμού Σημείο τήξης Αντοχή στη διάβρωση Αντοχή στην οξείδωση Αντοχή / Ευθραυστότητα Ελαστικότητα / πλαστικότητα Σκληρότητα Κούραση Εύπλαστο Ελατότης Ελαστικότητα Μηχανική αντίσταση Συγκολλητικότητα
Ευελιξία Μηχανισμός Πικρία
Χρώμα Στιλπνότητα Μυρωδιά
Υφή
Ανακυκλωσιμότητα
Επαναχρησιμοποίηση
Τοξικότητα
Βιοαποικοδομησιμότητα
  • Ανάλογα με την κατανάλωση και τη φθορά:

Από τη μία πλευρά, βρίσκουμε τα εύφλεκτα υλικά, δεδομένου ότι αναφέρονται σε πράγματα που, δεδομένης της σωστής χρήσης τους, καταλήγουν να υποβαθμίζονται, φθείρονται ή καταστρέφονται. Επίσης θεωρούνται ως εύφλεκτα υλικά είναι εκείνα που μπορούν να αντικατασταθούν από παρόμοιο ή ίσο χωρίς καμία ποσότητα. Από την άλλη πλευρά, στην αντίθετη πλευρά έχουμε τα μη εύφλεκτα υλικά, τα οποία κατανοούνται από εκείνους που τους παρέχουν κανονική και σωστή χρήση δεν έχουν τέτοια φθορά. είναι μοναδικά και επομένως αναντικατάστατα. Δεν πρέπει να συγχέουμε τα εύφλεκτα και μη εύφλεκτα αγαθά, με αναλώσιμα και μη αναλώσιμα αγαθά, παρόλο που δείχνουν μια σχέση με την πρώτη. Τα αναλώσιμα αναφέρονται στην άμεση χρησιμότητα που έχουν τα πράγματα όταν χρησιμοποιούνται, στην περίπτωση χρημάτων, για παράδειγμα. Και τα μη αναλώσιμα είναι εκείνα των οποίων η άμεση χρησιμότητα δίνεται χωρίς να χρειάζεται να καταναλώνεται ή να χρησιμοποιείται πρώτα, όπως συμβαίνει με ένα σπίτι, μια άμαξα, ένα άλογο, κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, η άμεση σχέση που μπορούν να έχουν αυτά Εμφανίζεται η ικανότητα ευελιξίας και η μη ευελιξία.

Ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά:

Κατανοούμε από επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά εκείνα που έχουν τη δυνατότητα να τους δώσουν περισσότερες χρήσεις, αν και δεν ήταν αυτό που θεωρήθηκε στην αρχή ή ότι ήταν σε θέση να ανακυκλωθούν, αλλά αυτές οι χρήσεις έχουν ήδη δοθεί. Για αυτό θέλουμε να αναφερθούμε στη διδακτική μονάδα που μιλά για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση για να ανανεώσει τη μνήμη.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ

Δραστηριότητα: Πάρτε 5 αντικείμενα γύρω σας και ταξινομήστε τα σύμφωνα με τις ιδιότητές τους και την κατανάλωση και τη φθορά τους (μύκητα και μη εύφλεκτα είδη).