Επιχειρηματικότητα
Μόδα και Δημιουργική Επιχείρηση

FAS9-A2. Δημιουργική σκέψη στην επιχειρηματικότητα

Topic
Materials

ΩΡΑ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ): 27’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτήν τη δραστηριότητα θα μάθετε τι είναι η δημιουργικότητα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιχειρηματικότητα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η δημιουργικότητα για εσάς;

Προσπαθήστε να το ορίσετε σε 3 λεπτά. Πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με την επιχειρηματικότητα; Αφιερώστε 4 λεπτά για να το σκεφτείτε.

ΜΑΘΕΤΕ

Η δημιουργικότητα θεωρείται ως η ικανότητα να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί για να λειτουργούμε έξυπνα και να αναπτύσσουμε στρατηγικές για να ξεπεράσουμε τους ανταγωνιστές. Είναι μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί. Διαθέτει τρεις άξονες: τη γνώση, την πειθαρχία της μάθησης και τον έλεγχο του τρόπου σκέψης. Αναγνωρίζεται ως πρακτική ικανότητα που όλοι μπορούν να μάθουν και να επιτύχουν. Είναι ένας τρόπος σκέψης, μια εναλλακτική άποψη με φρέσκο ​​μάτι στα παλιά πράγματα. Είναι να εξετάσουμε ένα πρόβλημα με μια ανοιχτόμυαλη προοπτική χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη φαντασία σας και τις νέες δυνατότητες. Όλοι είναι δημιουργικοί. Παρόλο που μερικοί άνθρωποι διατηρούνται κοντά στις παραδόσεις και τις ρουτίνες τους που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, η δημιουργικότητα μπορεί να βελτιωθεί. Από την άλλη πλευρά, μερικοί άνθρωποι είναι τόσο δημιουργικοί που δεν αξιολογούν και αναλύουν ήρεμα το κοινωνικό ή οικονομικό δυναμικό των ιδεών τους. Η επιχειρηματικότητα είναι μια δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από 3 διαδικασίες: ευκαιρίες, βέλτιστες λύσεις και πόρους. Πρώτον, κάποιος πρέπει να εντοπίσει τις ευκαιρίες. Δεύτερον, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τις καλύτερες λύσεις για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες. Τέλος, πρέπει να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόσει τις βέλτιστες λύσεις. Ένα απαραίτητο βήμα για οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης είναι η δημιουργικότητα και η αξιολόγηση ιδεών.

Η επιχειρηματικότητα είναι μια κατάσταση σκέψης όπου μπορείτε:

  • αναγνωρίστε την ευκαιρία
  • σαρώστε το περιβάλλον (ανταγωνιστές, πελάτες)
  • προσπαθήστε να εντοπίσετε τα προβλήματα
  • προβλέψτε τις ανάγκες
  • αξιολογήστε τα δεδομένα
  • θέστε σε εφαρμογή.

Η επιχειρηματικότητα είναι μέρος της διαδικασίας καινοτομίας που στοχεύει στη διάθεση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην αγορά που βελτιώνει την πραγματική κατάσταση. Υπάρχει ένα μαγικό σημείο στο οποίο η ιδέα αρχίζει να υλοποιείται και για την οποία υπάρχει ανάγκη να ληφθούν υπόψη τόσο οι γνώσεις όσο και οι επιχειρηματικές ικανότητες, όπως η ηγεσία, η διαχείριση του χρόνου των συγκρούσεων και η επίλυση προβλημάτων και οι δεξιότητες επικοινωνίας.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω, παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί και εντοπίστε δημιουργική σκέψη στην επιχειρηματικότητα (10 λεπτά): https://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg&feature=related

Ισχύει αυτό που διαβάσατε σε αυτό το βίντεο; Γιατί; Γράψτε την απάντησή σας. (10 λεπτά)

Χαρτί, στυλό ή μολύβι, πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω συσκευής (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet)